Mindfulness este un concept care în ultimii ani este tot mai des utilizat în practica psihologică. Meditaţia de tip Mindfulness este o tehnică psihoterapeutică şi se referă la atenţia acordată evenimentelor şi experienţelor prezente, dar şi la conştientizarea lor. Kabat Zin defineşte mindfulness ca „a acorda atenţie într-un mod specific: în mod intenţionat, prezent şi fără a judeca” evenimentelor sau experienţelor prin care trecem. (Lau, 2005)

Mindfulness, este aşadar, un proces de concentrare intenţionaţă a atenţiei, în mod necritic, asupra experienţelor interne şi exeterne din momentul prezent. Aceste experienţe pot include: conştientizarea senzaţiilor, a gândurilor, a mişcărilor propriului trup sau a mediului înconjurător. În mod simultan se încurajează deschiderea, curiozitatea şi acceptarea tuturor experienţelor.

Meditaţia de tip mindfulness – o tehnică de origine Budistă

Meditaţia mindfulness este originară din cultura Estică, şi presupune exerciţii de scanare a propriului corp, mersul sau poziţia şezândă în meditaţie. Prin acestă meditaţie se încearcă obţinerea unei atenţii continue asupra experienţiei subiective a celui care o practică, adăugând o atitudine deschisă şi acceptarea tuturor experienţelor prin care cel care meditează ar putea trece. Acest tip de meditaţie este tot mai des utilizată de terapeuţi ca tehnică de intervenţie în diverse terapii: Terapia cognitivă bazată pe mindfulness (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), Reducerea stresului bazată pe mindfulness (Mindfuless-Based Stress Reduction), Trainingul de mâncat conştiet bazat pe mindfuless (Mindfulness-Based Eating Awareness Training), sau Terpaia Acceptării şi Angajamentului (Aceeptance and Comitement Therapy). Aceste tehnici presupun învăţarea practicantului să nu încerce să blocheze gândurile care în mod normal îl distrag, ci să încerce să le conştientizeze, să le permită să vină şi să plece fără a le judeca (Lau 2005, Kabat-Zinn, 2003).

De ce este utilă acestă formă de meditaţie?

Carateristicile esenţiale ale acestei meditaţii sunt acelea că se utilizează concentrarea atenţiei, ancorarea în prezent, curiozitatea, deschiderea şi acceptarea. Pricipala premisă a utilizării meditaţiei mindfulness este aceea că, acordând atenţie momentului prezent, în mod deschis, şi fără a judeca în mod critic, are loc reducerea stresului care de cele mai multe ori rezultă din concentrarea excesivă pe evenimente trecute sau pe anxietatea cu privire la evenimentele viitoare. Strategiile utilizate pentru evtarea răspunsului la acest stres nu fac altceva decât să adâncească suferinţa prin faptul că menţin atenţia concentrată pe evenimentele stresante, împiedicând astfel orice posibilitate de a rezolva problemele existente. Prin concentrarea pe propria respiraţie, ancorarea în prezent, acceptarea, lipsa criticii la adresa evenimentelor, meditaţia midnfulenss duce la reducerea stresului şi la împiedicarea strategiilor de evitare. (Edenfield, 2012)

Utilizarea tehnicilor şi meditaţiei Mindfulness în prcatica psihologică

Originar din cultura Budistă, Mindfulness este un concept preluat şi adaptat în cultura vestică. Contrar opiinilor de simţ comun, tehnicile mindful utilizate în practica psihologică actuală nu au de a face cu practica spirituală sau religioasă tradiţională.

Studiile realizate de-a lungul timpului arată eficienţia terapiilor bazate pe  meditaţia de tip mindfulness în combaterea sau ameliorarea mai multor tulburări psihilogice şi afecţiuni fizilogice precum: durerea cronică, tulburările de anxietate, tulburarea de stres post-traumatic, recăderea în adicţii, depresie, tulburări alimentare, probleme asociate cancerului (prin creşterea calităţii vieţii). (Bear, 2003) Intervenţiile bazate pe Mindfulness pot fi utilizate chiar şi în lucrul cu copiii, ajutând la reducera simptomatologie anxioase (Semple, 2005).